CSN Relacións con outras institucións

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Relacións con outras institucións

Información a instituciones

O Consello de Seguridade Nuclear (CSN), para o mellor e máis eficaz desenvolvemento das súas funcións, mantén relacións de colaboración e asesoramento con todas as institucións do Estado central, autonómico e local e con asociacións e organizacións profesionais, sindicais e non gobernamentais, relacionadas coas súas áreas de actividade.

Para estes temas que son de interese común para o CSN e determinados ministerios, comunidades autónomas ou outras entidades públicas, constitúense grupos ou comisións mixtas de traballo, ben como consecuencia da sinatura de convenios de colaboración ou fóra do ámbito de ditos convenios.