CSN Información general

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Información general

EL CABRIL DATOS GENERALES

El centre d’emmagatzematge de residus radioactius sòlids de Sierra Albarrana (El Cabril) està situat en la província de Còrdova, en els contraforts de Sierra Albarrana, sistema muntanyós de Sierra Morena, dins del terme municipal d’Hornachuelos.

El Cabril és una instal·lació nuclear que disposa d’autorització d’explotació atorgada per l’Orde de 5 d’octubre de 2001 del Ministeri d’Economia, que el capacita per a l’emmagatzematge de residus radioactius de baixa i mitjana activitat. Per resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, de 21 de juliol de 2008, s’autoritza la modificació de disseny de la instal·lació, a fi d’incorporar unes cel·les d’emmagatzematge dissenyades específicament per a emmagatzemar residus radioactius de molt baixa activitat, alhora que s’establixen nous límits i condicions sobre seguretat nuclear i protecció radiològica associats a l’autorització d’explotació.

En la instal·lació es duen a terme operacions de recepció, tractament, condicionament i emmagatzematge definitiu en cel·les dels residus de baixa i mitjana activitat generats per les instal·lacions nuclears i radioactives de tota Espanya. Els residus són incorporats en matriu de formigó en bidons, generalment de 220 litres de capacitat, que es disposen en l’interior d’un contenidor, també de formigó, en el qual, al seu torn, són immobilitzats amb formigó. Els contenidors se situen en 28 cel·les d’emmagatzematge, distribuïdes en dos plataformes. Una vegada completada la capacitat d’estes cel·les, es recobriran amb una sèrie de capes de terra i argila, a fi d’aconseguir el seu aïllament de la biosfera i la seua integració paisatgística.

Els residus de molt baixa activitat s’emmagatzemen en una tercera plataforma, autoritzada com a modificació de disseny en 2008. Esta plataforma té autorització per a quatre cel·les, que s’aniran construint progressivament.

Per a més informació, pot consultar el web d'Enresa (Empresa Nacional de Residus Radioactius, SA).