CSN Contenidors d’emmagatzematge de combustible gastat

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Contenidors d’emmagatzematge de combustible gastat

Contenedores de almacenamiento de combustible nuclear gastado

Una vegada utilitzat en els reactors nuclears, el combustible nuclear s’emmagatzema en les piscines de les centrals nuclears per al decaïment de l’activitat i el seu refredament. Posteriorment, el combustible nuclear gastat pot ser emmagatzemat en sec fins a la seua gestió definitiva en contenidors d’emmagatzematge o contenidors d’emmagatzematge i transport, anomenats estos últims de doble propòsit.

Estos sistemes d’emmagatzematge estan compostos per un conjunt d’elements que garantixen l’emmagatzematge segur del combustible gastat. El seu disseny es basa a garantir el compliment de les funcions de seguretat establides que exigix la normativa: mantindre la subcriticitat i el confinament del material i evitar-ne la degradació; el blindatge de la radiació gamma i neutrònica, i l’evacuació de la calor residual originada per l’activitat radioactiva.

Estos contenidors consten d’un vas cilíndric amb un sistema de tancament hermètic, i en l’interior hi ha un bastidor on s’allotgen els elements combustibles. Depenent del tipus de combustible nuclear, el contenidor pot emmagatzemar entre 20 i 60 elements.

Els elements de combustible gastat que complixen els requisits establits en la llicència del contenidor (temps de refredament, cremada i grau d’enriquiment, entre altres paràmetres) poden ser emmagatzemats segons un pla de càrrega revisat i aprovat.

La normativa vigent definix els requisits de seguretat nuclear i protecció radiològica per al disseny de contenidors de combustible gastat, establix el contingut de la documentació que cal presentar per a la seua aprovació i garantix l’adequada coordinació entre els titulars en les fases del disseny o fabricació i d’ús dels contenidors, ja que els responsables poden ser diferents en cada una d’estes.

Per a elaborar els informes preceptius previstos per a estos processos de llicenciament, el CSN seguix la normativa pròpia, la del país d’origen de la tecnologia i la normativa internacional aplicable, com la de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), en la matèria d’emmagatzematge de combustible gastat i, en particular, de contenidors d’emmagatzematge de combustible gastat en sec.