CSN Control de fonts radioactives

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Control de fonts radioactives

CONTROL FUENTES RADIACTIVAS

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) realitza el control i la inspecció periòdica, normalment anual, de les fonts radioactives, d’acord amb el que establix el Reglament sobre Instal·lacions Nuclears i Radioactives.

D’altra banda, hi ha una normativa específica sobre el control de les fonts radioactives d’alta activitat i fonts òrfenes que establix obligacions per al CSN en matèria de control sobre estes fonts, identificant este organisme com a responsable de la creació i el manteniment d’un Inventari Nacional de Fonts Radioactives d’Alta Activitat i dels seus Posseïdors, així com l’establiment d’un sistema de seguiment i control de les transferències d’eixes fonts des de l’entrada al nostre país fins a l’eixida, al final de la seua vida útil, o l’emmagatzematge com a residu radioactiu en una instal·lació autoritzada.

Per a la gestió dels mencionats inventaris i el seguiment de les transferències, s’ha de remetre al CSN un full inventari normalitzat cada vegada que es produïx l’entrada d’una font nova, i posteriorment quan en canvia la localització. La norma inclou, així mateix, requisits destinats a la comprovació periòdica de la situació i l’estat de les fonts per a previndre i evitar qualsevol situació de pèrdua, sostracció o trasllat no autoritzat.