CSN CSN

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

CSN

CSN - HOME

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) és l’únic organisme competent a Espanya en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica. És un ens de Dret Públic, independent de l’Administració General de l’Estat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que es regix pel seu Estatut i ret comptes al Congrés dels Diputats i al Senat.

La missió del CSN és protegir els treballadors, la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, aconseguint que les instal·lacions nuclears i radioactives siguen operades pels titulars de manera segura, i establint les mesures de prevenció i correcció davant d’emergències radiològiques, siga quin siga el seu origen.