CSN El Ple

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

El Ple

Estructura

El Ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) està constituït per un president i quatre consellers, que són elegits pel Parlament. Els membres del Ple són persones de reconegut prestigi, que són nomenats pel Govern després de consultar la Comissió d’Indústria del Congrés dels Diputats, per a un mandat de sis anys.

La presa de decisions del CSN té lloc en el marc de les seues sessions plenàries, on s’establix el règim d’adopció d’acords.

La relació entre el Ple, com a òrgan col·legiat de direcció, i la Presidència és de competència, sense que hi haja una subordinació jeràrquica. Les relacions entre els dos òrgans de direcció es regixen pels principis de cooperació, ponderació i respecte a l’exercici legítim de les respectives competències.

El Ple està assistit per una Secretaria General, de la qual depenen els òrgans de treball per al compliment dels seus fins. La persona que ocupa la Secretaria General actua també com a secretari de les reunions del Ple.