CSN Accions transfrontereres en cas d’accident

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Accions transfrontereres en cas d’accident

Acciones transfonterizas en caso de accidente

Les situacions derivades d’un accident radiològic poden afectar altres països. Fins i tot si un accident no té efectes transfronterers perjudicials, és important que siga comunicat tan prompte com siga possible per a previndre una possible evolució desfavorable. D’esta manera, en situacions d’emergència el flux efectiu i ràpid de la informació té un paper essencial en la gestió de la situació. En este sentit Espanya ha ratificat diferents acords internacionals:

La Convenció sobre la ràpida notificació d’accidents nuclears (OIEA).
Té com a objecte proporcionar informació relativa a accidents nuclears tan prompte com siga possible a fi de minimitzar les conseqüències radiològiques transfrontereres. En cas d’un accident, cada Estat membre firmant de la convenció es compromet a proporcionar la informació relativa al desenvolupament de l’accident a l’OIEA, i este informa immediatament tots els Estats membres.

La Convenció sobre assistència mútua en cas d’accident nuclear o emergència radiològica (OIEA).
Per mitjà d’esta Convenció, els Estats membres firmants es comprometen a cooperar entre si i amb l’OIEA per a facilitar assistència en cas d’accident nuclear o emergència radiològica. Esta assistència té com a objecte reduir al mínim les conseqüències radiològiques, protegir la vida de les persones, les propietats i el medi ambient dels efectes nocius dels alliberaments radioactius.

Intercanvi urgent d’informació radiològica de la Comissió Europea (ECURIE-UE).
La Unió Europea va decidir, arran de l’accident de Txernòbil, desenvolupar un acord entre els països membres per al ràpid intercanvi d’informació radiològica en cas d’emergència. Per mitjà d’este acord, els Estats estan obligats a informar la UE quan decidisquen adoptar mesures d’ampli abast per a protegir el públic en cas d’una emergència radiològica.

D’altra banda, els últims anys, i a la vista de les grans diferències entre els plans d’emergència dels diversos països, s’han fet esforços per intentar unificar, homogeneïtzar i fer compatibles les mesures de protecció en països veïns potencialment afectats pel mateix accident nuclear o radiològic. En eixe sentit les organitzacions HERCA (Associació Europea d’Organismes Reguladors en Protecció Radiològica) i WENRA (Associació d’Organismes Reguladors Occidentals en Seguretat Nuclear) han desenvolupat un protocol d’actuació per a homogeneïtzar la resposta de diferents països davant de la mateixa emergència. Este protocol establix criteris i mesures d’homogeneïtzació en tot tipus d’escenaris d’accident, inclosos aquells que siguen molt greus i dels quals no es tinga informació en els primers moments del succés.