CSN Què fem en cas d’emergència

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què fem en cas d’emergència

QUE HACEMOS CASO EMERGENCIAS

La declaració d’una emergència, ja siga nuclear o radiològica, per part de l’autoritat competent, o de la direcció de l’emergència de la instal·lació, comporta l’activació de l’Organització de Resposta davant d’Emergències (ORE) del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en mode 1. La Sala d’Emergències (Salem) del CSN està activada en mode d’alerta les 24 hores al dia durant tot l’any. L’activació en mode 1 de l’ORE és el primer mode de resposta establit.

En este mode i els següents (fins al mode 3) s’inicien les comunicacions amb la instal·lació sobre la qual s’ha declarat l’emergència i amb la direcció de l’emergència exterior a la instal·lació; es convoca els tècnics especialistes del CSN, de manera proporcionada a la gravetat de l’emergència i al mode declarat en la Salem; s’activen els mitjans externs de què disposa el Consell per a donar suport a la resposta a les emergències, i s’inicia l’avaluació de la situació amb un diagnòstic de l’accident i una previsió de la seua evolució.

Del resultat d’estes avaluacions s’extrauen recomanacions de protecció que es traslladen l’autoritat que exercix la direcció de l’emergència perquè, d’acord amb els recursos de què dispose, les pose en pràctica.

Al nostre país, el CSN és l’única autoritat competent en exclusiva per a coordinar i demanar dades de caràcter radiològic, analitzar-les i elaborar recomanacions de protecció als treballadors, a la població i sobre el medi ambient.