CSN Què és una emergència nuclear

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què és una emergència nuclear

¿Qué es una emergencia nuclear?

Una emergència nuclear és l’estat que pot declarar l’autoritat competent quan un succés en una central nuclear pertorba el seu funcionament normal, fins al punt que pot arribar a ocasionar un accident en què fallen els sistemes de protecció del reactor, es produïsquen errors d’operació en la instal·lació o hi haja la possibilitat d’arribar a nivells anormals d’exposició a radiacions ionitzants o de contaminació radioactiva dins o fora de l’emplaçament de la central.

Atés que la possibilitat d’accident mai es pot eliminar del tot en les centrals nuclears, és necessari tindre plans de resposta a emergències nuclears que establisquen les actuacions que cal seguir per a mitigar i reduir les seues conseqüències adverses sobre la població i el medi ambient. En cas de produir-se un accident, s’activen immediatament estos plans d’emergència per a donar una resposta adequada de les autoritats, així com dels servicis públics i privats necessaris per a garantir una adequada protecció de la població.

Des de l’activació dels plans, les autoritats responsables informen immediatament la població afectada sobre les dades de la situació d’emergència, sobre el comportament que ha d’adoptar-se i, en funció de la situació de què es tracte, sobre les mesures de protecció que han d’aplicar-se. La informació a la població s’efectua a través dels diversos mitjans disponibles: megafonia, emissores de ràdio i de televisió i altres. En cas d’emergència, és important atendre només fonts oficials, tractar de complir el que estes requerixen i conservar la calma i la serenitat.

Per al cas de les poblacions incloses en les zones de planificació d’emergències de les centrals nuclears, s’han editat fullets amb informació precisa sobre com actuar en cas d’emergència, particularitzats per a cada nucli de població. Estos fullets s’han editat conjuntament per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències i el Consell de Seguretat Nuclear.