CSN Què és una emergència radiològica

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què és una emergència radiològica

¿Qué es una emergencia radiológica?

Una emergència radiològica és l’estat que pot declarar l’autoritat competent quan un succés en una instal·lació diferent d’una central nuclear en pertorba el funcionament normal fins al punt que es pot arribar a originar un accident amb conseqüències per a la instal·lació, els seus treballadors, la població o el medi ambient.

Les emergències en instal·lacions radioactives tenen normalment conseqüències de menor escala que les nuclears, ja que tant l’inventari de productes radioactius com la seua activitat és prou menor que en les centrals nuclears. Hi ha una diversitat d’instal·lacions molt àmplia que manegen este tipus de substàncies:

• Instal·lacions d’emmagatzematge de combustible nuclear gastat (bé centralitzat o individualitzat, o bé temporal o definitiu).

• Instal·lacions de fabricació de combustible nuclear.

• Instal·lacions nuclears en desmantellament.

• Instal·lacions d’emmagatzematge de residus radioactius.

• Instal·lacions radioactives (industrials, mèdiques, d’investigació, docència i comercialització).

Les emergències radiològiques comprenen també les conegudes com a “activitats no regulades”. En estes, la presència indesitjada o inesperada de fonts radioactives que estan fora de control pot tindre conseqüències que requerisquen la declaració d’una emergència radiològica. En donem alguns exemples:

• La fusió accidental en acereries de fonts inadvertidament mesclades amb ferralla.

• Situacions en què es produïx un abocament radioactiu procedent d’una instal·lació estrangera, com un accident en una nau nuclear en les costes o ports espanyols, o en localitzacions pròximes a estos.

• Accidents en una instal·lació nuclear estrangera el núvol radioactiu de la qual podria arribar al territori nacional.

Hi ha també successos excepcionals que donen lloc a la declaració d’emergències radiològiques, que tenen el seu origen en activitats il·lícites, la intenció de les quals és provocar dany a les persones o béns, com per exemple la utilització dels anomenats dispositius improvisats de dispersió radioactiva, també coneguts com a bombes brutes. Estos artefactes tenen com a objecte produir (per exemple a través d’un explosiu) l’alliberament i la dispersió d’elevades quantitats de substàncies radioactives.