CSN Protecció radiològica enfront de la radiació natural

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protecció radiològica enfront de la radiació natural

Radiación natural

L’exposició dels sers humans a les fonts naturals de radiació és una característica contínua i inevitable de la vida en la Terra. Per a la major part de les persones, esta exposició excedix totes les degudes a fonts artificials combinades. Hi ha dos contribuents fonamentals a les exposicions a la radiació natural: la radiació còsmica que travessa l’atmosfera terrestre, i la radiació terrestre, procedent dels elements radioactius que hi ha en l’escorça de la Terra des de la seua formació.

Els isòtops radioactius són ubics en el medi ambient. Es troben en el sòl, en l’aigua, en l’aire, en els aliments, en els materials de construcció i en el nostre propi cos. De tots ells, el radó (Rn), un gas procedent de la desintegració del ràdio-226, representa la principal contribució a la dosi deguda a la radiació natural. A més, les exposicions a les fonts de radiació natural poden modificar-se per l’acció humana (com la mineria o la construcció).

Moltes persones poden estar exposades també a nivells elevats de radiació natural en els seus llocs de treball. En són un exemple els treballadors de les mines subterrànies, els de processament de minerals i la tripulació d’aeronaus.

A Espanya l’exposició a la radiació natural deguda a pràctiques laborals està regulada pel Reglament sobre Protecció Sanitària contra Radiacions Ionitzants. En desplegament d’este reglament, el Consell de Seguretat Nuclear ha emés una instrucció i diverses guies de seguretat. Estes inclouen, a més, recomanacions per a limitar l’exposició a la radiació natural, en particular al radó en les vivendes.