CSN Funcions

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Funcions

Funciones

Regula el funcionament de les instal·lacions nuclears i radioactives

Per a garantir que este s’ajuste als criteris de seguretat.

Proposa reglamentació i normativa

Adreça al Govern les propostes de reglamentació necessàries en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica, a més d’adequar la legislació nacional a la internacional, i té capacitat per a dictar normes de compliment obligatori, que poden determinar, en un moment donat, el cessament immediat de l’activitat de les instal·lacions.

Vigila el medi ambient

El CSN mesura la radioactivitat ambiental per mitjà d’una xarxa d’estacions automàtiques repartides per tot Espanya i compta amb una altra xarxa de mostreig que analitza l’atmosfera, el medi terrestre i les aigües dels rius i del mar.

Concedix llicències de personal

Examina i concedix llicències a les persones que operen en les instal·lacions nuclears i radioactives.

Informa sobre projectes d’instal·lacions

Abans d’autoritzar que una instal·lació nuclear i radioactiva entre en funcionament, analitza minuciosament les especificacions que el projecte requerix i n’exigix el compliment.

Proporciona suport tècnic en cas d’emergència nuclear o radioactiva

El CSN disposa de capacitat de resposta davant de qualsevol incident nuclear o radiològic, i a més participa en l’elaboració dels plans d’emergència per a accidents nuclears.

Controla les dosis dels treballadors

Vigila les dosis de radiació que puguen rebre els treballadors exposats perquè no superen els límits establits.

Accions coercitives

Pot proposar l’obertura dels expedients sancionadors que considere pertinents en l’àmbit de les seues competències. Les sancions es graduaran atenent els principis de proporcionalitat i les circumstàncies que s’especifiquen en la Llei d’Energia Nuclear, que establix tres nivells: màxim, mitjà i mínim.

Realitza i promou plans d’investigació

Fomenta plans d’investigació en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica.

Informa l’opinió pública i les Corts

El CSN ret comptes de les seues activitats i n’informa el Congrés dels Diputats i el Senat, així com els ciutadans a través de diversos canals.

 

Manté relacions amb l’Administració de l’Estat

El Consell manté relacions de col·laboració amb les distintes institucions de l’Estat central, autonòmic i local.

Manté relacions amb altres organismes similars

Col·labora activament amb organismes internacionals i reguladors homòlegs per mitjà d’acords, protocols o convenis.