CSN Información general

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Información general

Juzbado-informacion-general

Esta fàbrica d’elements combustibles està ubicada en una finca propietat d’Enusa, situada en la província de Salamanca, en el terme municipal de Juzbado. S’hi realitzen les operacions necessàries per a fabricar els elements combustibles a partir de pols d’òxid d’urani enriquit i d’òxid de gadolini. Abans de la recepció de l’òxid d’urani en la fàbrica, hi ha un procés químic de transformació d’hexafluorur d’urani enriquit en òxid d’urani enriquit, que es fa en instal·lacions fora d’Espanya.

L’objecte de la instal·lació, classificada com a instal·lació nuclear, és fabricar elements combustibles d’òxid d’urani i, en certs casos, de mescla d’òxid d’urani i òxid de gadolini, amb un enriquiment màxim en urani-235 del 5% en pes, destinats a reactors nuclears d’aigua lleugera a pressió i d’aigua lleugera en ebullició.

El procés té dos etapes ben diferenciades. En la primera, el procés ceràmic, la pols d’òxid d’urani o la pols d’òxid d’urani amb òxid de gadolini se sinteritza per a donar lloc a pastilles d’alta densitat. La segona etapa, el procés mecànic, comprén les activitats que van des de la càrrega de les pastilles de combustible en varetes i el seu segellament posterior, fins a l’acoblament d’estes per a donar lloc als elements combustibles finals.