CSN Rajos X mèdics

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Rajos X mèdics

Rayos X médicos

Les instal·lacions de rajos X de diagnòstic mèdic utilitzen les radiacions ionitzants amb fins beneficiosos per a les persones, buscant ocasionar-los el mínim impacte radiològic. Per a reduir este impacte a valors acceptables, s’han d’aplicar en les instal·lacions criteris i mesures de seguretat i protecció radiològica en les fases següents:

  • En el disseny, la fabricació i el funcionament correcte dels equips de rajos X.
  • En la instal•lació, dissenyant-se correctament les sales, la seua distribució, els blindatges, i en l’establiment de programes de protecció radiològica i garantia de qualitat, orientats a reduir les exposicions i optimitzar cada un dels aspectes de la pràctica radiològica de manera que s’obtinga el nombre d’imatges imprescindibles de la qualitat necessària amb les dosis tan baixes com siga possible.
  • Durant el funcionament, atenent la protecció de tot el personal, utilitzant adequadament els equips, optimitzant els mètodes de treball i efectuant verificacions periòdiques tant dels equips com de la instal•lació.

En la regulació de les instal·lacions de rajos X de diagnòstic mèdic s’establix un règim de declaració i inscripció registral diferent del sistema d’autoritzacions requerit per a la resta d’instal·lacions radioactives.