CSN Mineria d’urani

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Mineria d’urani

MINERIA URANIO

Les tasques d’investigació minera i d’extracció de mineral en zones amb recursos minerals d’urani, així com la restauració d’antigues mines exhaurides, poden donar lloc a riscos radiològics per als treballadors, la població i el medi ambient. Els permisos per a estes activitats són concedits pels organismes competents de les diverses comunitats autònomes on es duen a terme estes activitats.

Estes concessions o autoritzacions es concedixen després d’un informe previ del Consell de Seguretat Nuclear, en el qual s’establixen els criteris radiològics d’aplicació obligada durant la vigència de cada permís d’investigació o concessió d’explotació.