CSN Internacional

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Internacional

Relaciones Internacionales

La política i l’estratègia internacional del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) perseguix mantindre relacions oficials amb organismes similars estrangers, participar en organitzacions internacionals amb competències en seguretat nuclear i protecció radiològica, així com assessorar el Govern espanyol sobre els seus compromisos en estes matèries amb altres països i entitats.

Estes funcions es traduïxen en activitats tècniques i institucionals que es duen a terme en dos plans diferents: el multilateral, a través d’organismes, institucions i fòrums internacionals, i el bilateral, a través d’acords de cooperació tècnica i col·laboració amb institucions homòlogues.

El CSN, atenent les competències que li són pròpies, participa en el compliment d’Espanya amb els compromisos contrets amb la seua adhesió a diverses convencions de què forma part.

L’activitat internacional primordial en l’àmbit de les relacions multilaterals està constituïda per la participació del CSN en els òrgans de govern, comités assessors i grups de treball tècnic de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), la Unió Europea i l’Agència d’Energia Nuclear (OCDE/NEA).

Paral·lelament, el CSN participa en associacions conformades per institucions homòlogues. En este marc s’intercanvien pràctiques i polítiques reguladores i s’estudien noves iniciatives. Concretament, el CSN participa activament en els treballs de l’Associació Internacional de Reguladors Nuclears (INRA), l’Associació de Reguladors Nuclears Europeus (WENRA), el Fòrum Iberoamericà d’Organismes Reguladors Radiològics i Nuclears, l’Associació Europea d’Autoritats Competents en Protecció Radiològica (HERCA) i l’Associació de Reguladors Europeus en Seguretat Física Nuclear (ENSRA).