CSN Pla Estratègic

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Pla Estratègic

Plan Estratégico

La missió del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) és protegir els treballadors, la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, aconseguint que les instal·lacions nuclears i radioactives siguen operades pels titulars de manera segura, i establint les mesures de prevenció i correcció davant d’emergències nuclears i radiològiques, siga quin siga el seu origen.

El Pla Estratègic del CSN descriu la manera en què el Consell ha previst acomplir la seua missió, definint els objectius buscats, els instruments per a aconseguir-los i la forma de mesurar-ne l’acompliment. Es desenvolupa en plans anuals.

La seguretat és l’objectiu fonamental del CSN i, encara que n’hi ha d’altres, tots hi queden subordinats: credibilitat i confiança, eficàcia i eficiència, transparència i neutralitat, i independència.