CSN Què fem en relació amb els plans d’emergència

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què fem en relació amb els plans d’emergència

Qué hace el CSN en relación a los Planes de Emergencia (3.20.7)

Les funcions del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en relació amb els plans d’emergència són principalment l’assessorament a les autoritats competents en l’elaboració dels plans d’emergència exterior a les instal·lacions nuclears i radioactives, informar sobre la seua aprovació, així com proporcionar l’assessorament, la proposta i la coordinació de les mesures de prevenció i resposta.

Pel que fa als Plans d’Emergència Interior a les instal·lacions, el CSN informa sobre la seua aprovació, avalua les modificacions proposades pels titulars i inspecciona les activitats de manteniment, inclosa la realització dels simulacres requerits per la normativa aplicable.

En particular, les seues funcions en relació amb el desplegament normatiu, la planificació, la implantació i l’activació dels plans d’emergència són:

Desplegament normatiu:

• Proposar a les autoritats la normativa bàsica que regula els plans d’emergència nuclear i radiològica.

• Establir els criteris radiològics en què han de basar-se els plans d’emergència.

• Emetre la normativa tècnica necessària per a l’elaboració dels plans d’emergència.

• Emetre guies i recomanacions per a l’elaboració, la implantació i l’activació dels plans d’emergència.

Planificació:

• Prestar suport i assessorament tècnic a les comunitats autònomes i als òrgans competents de l’Estat en l’elaboració dels plans d’emergència de responsabilitat pública, segons cada tipus d’emergència.

• Llicenciar i controlar els plans d’emergència dels titulars de les instal·lacions o activitats nuclears o radioactives.

• Elaborar un Pla d’Actuació davant d’Emergències propi.

Implantació:

• Col·laborar amb les autoritats en la definició i selecció dels mitjans i recursos que han de tindre els plans d’emergència de responsabilitat pública.

• Verificar per mitjà de programes d’inspeccions, auditories i simulacres periòdics les capacitats dels plans d’emergència dels titulars de les instal·lacions o activitats nuclears o radioactives.

• Dotar i mantindre operatius els mitjans i recursos necessaris per a garantir l’operativitat dels seus plans d’actuació. En este sentit, el CSN ha de col·laborar en la formació del personal actuant i en el disseny i l’execució d’exercicis i simulacres.

• Els caps dels grups radiològics de cada pla són nomenats a proposta del CSN.

• L’Organització de Resposta a Emergència (ORE) del CSN garantix que es cobrisquen totes les actuacions previstes per al CSN en emergència.

Activació:

• Avaluar la situació radiològica produïda en cas d’emergència real i la seua possible evolució a fi de recomanar a la direcció de l’emergència les mesures de protecció a la població i als actuants que han de posar-se en pràctica en cas d’emergència.

• Col·laborar en la posada en pràctica de les mesures de protecció radiològica, activant i desplaçant a la zona afectada la seua unitat d’intervenció per a cooperar amb els responsables de la gestió de l’emergència.

• Mantindre la sala d’emergències (Salem) del CSN en alerta permanent, disposant d’equips d’intervenció urgent en totes les províncies en què s’ubiquen centrals nuclears i en la resta del territori nacional, encara que a menor escala.

• Col·laborar en les actuacions d’informació a la població sobre les mesures de protecció aplicables i sobre el comportament que cal seguir en cas d’emergència radiològica.