CSN Protecció física d’instal•lacions i material radioactiu

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protecció física d’instal•lacions i material radioactiu

Protección Física

Les fonts radioactives segellades es classifiquen en cinc categories segons la seua perillositat, sent la categoria 1 la més perillosa per a la salut humana, i la 5, la menys perillosa. Les fonts de les categories 1, 2 i 3 formen el conjunt de fonts radioactives segellades d’alta activitat.

La normativa establix que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha de crear i mantindre un Inventari Nacional de Fonts Radioactives d’Alta Activitat i dels seus Posseïdors, així com determinar un sistema de seguiment i control de les transferències d’eixes fonts des de la seua entrada al nostre país fins a l’eixida, al final de la seua vida útil, o l’emmagatzematge com a residu radioactiu en una instal·lació autoritzada.

Addicionalment, les fonts d’alta activitat, en les instal·lacions en què es produïsquen, processen, manipulen, utilitzen o emmagatzemen, hauran de disposar d’un sistema de protecció física, de conformitat amb l’avaluació vigent de l’amenaça, l’incentiu relatiu de les fonts radioactives, la naturalesa d’estes i les conseqüències previsibles derivades de la seua retirada no autoritzada o d’actes de sabotatge.

El Consell de Seguretat Nuclear, en matèria de protecció física de les instal·lacions i material radioactiu, té competències en l’avaluació, la inspecció i el control de les activitats, l’elaboració i l’aprovació de la normativa, la col·laboració i l’assessoria a altres autoritats competents, així com la iniciació de procediments sancionadors.