CSN Diplomes, llicències i acreditacions

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Diplomes, llicències i acreditacions

Diplomas, licencias y acreditaciones de personal

La formació de les persones encarregades de dirigir i operar les instal·lacions radioactives es considera un element fonamental per a aconseguir que el funcionament d’estos emplaçaments es realitze en les condicions de seguretat adequades, per a garantir la protecció dels treballadors de les mateixes instal·lacions i també de la població.

Per a assegurar que s’obté un grau de formació acceptable, la legislació espanyola requerix que les persones l’activitat de les quals pot afectar la seguretat o la protecció radiològica de les instal·lacions obtinguen una llicència concedida pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

Per a l’obtenció dels diversos tipus de llicències que atorga el Consell es requerix que els sol·licitants acrediten coneixements suficients en matèria de seguretat i protecció radiològica. Així mateix, es requerix un grau de coneixement adequat sobre funcionament, normes i procediments d’actuació, riscos existents i mesures de protecció de les instal·lacions específiques en què duran a terme la seua activitat.

Les persones que dirigiran el funcionament d’instal·lacions radioactives han de tindre una llicència de supervisor. Per als que vagen a operar directament estes instal·lacions la llicència serà d’operador.

En el cas de les instal·lacions radioactives, les llicències d’operador i supervisor es concedixen per un període limitat de temps, transcorregut el qual s’ha de renovar. Les llicències es concedixen a cada individu amb caràcter personal i intransferible, i amb validesa per a un camp d’aplicació (radioteràpia, medicina nuclear, radiografia industrial, etc.). Posteriorment, cada llicència es registra en una instal·lació concreta on la persona que la va obtindre exercix la seua activitat.

Per a ampliar informació sobre les llicències de personal de les instal·lacions nuclears, pot consultar la secció: Seguretat nuclear > Llicències de personal.