CSN Entitats de servici

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Entitats de servici

Entidades de Servicios

Amb la denominació d’entitats de servici s’inclouen aquelles organitzacions o empreses que presten suport o assessorament tècnic en aspectes relacionats amb la protecció radiològica als titulars de les instal·lacions nuclears i radioactives o de les instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic.

La legislació espanyola en matèria de protecció radiològica preveu tres tipus d’entitats de servici:

•    Servicis de Dosimetria Personal.
•    Servicis de Protecció Radiològica.
•    Unitats Tècniques de Protecció Radiològica.

Com a fet destacable cal indicar que estes entitats de servici són autoritzades directament pel Consell de Seguretat Nuclear que, així mateix, és responsable del seu control i inspecció, com a part de les funcions que té assignades.