CSN Supervisió i control. Inspeccions

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Supervisió i control. Inspeccions

Supervisión y control. Inspecciones

La supervisió i el control del funcionament de les instal·lacions radioactives es duen a terme a través de diversos mecanismes. El més directe es basa en les inspeccions que realitzen el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) o les comunitats autònomes amb acord d’encàrrec de funcions subscrit amb el Consell, que van orientades a comprovar el compliment dels requisits específics de seguretat i protecció radiològica.

Les inspeccions permeten obtindre la informació necessària per a verificar la conformitat amb la legislació vigent aplicable, les instruccions del CSN i les condicions específiques imposades en les autoritzacions, llicències o permisos reglamentaris. L’activitat inspectora la du a terme personal facultat i acreditat oficialment pel Consell per a fer-ho. Els resultats de les inspeccions es reflectixen en un document únic anomenat acta d’inspecció.

Cada tipus d’instal·lació radioactiva, ja siga del cicle del combustible o amb fins mèdics industrials o d’investigació i docència, té el seu corresponent programa d’inspecció per a supervisar els aspectes relatius a la seguretat i a la protecció radiològica.

Anualment es fan, directament pel personal del CSN o bé pel de les comunitats autònomes, entre mil cinc-centes i dos mil inspeccions a instal·lacions radioactives.

Les Unitats Tècniques de Protecció Radiològica (UTPR), els Servicis de Protecció Radiològica (SPR) i els Servicis de Dosimetria Personal (SDP) també són objecte d’inspecció i control per part del CSN.  

Respecte al transport de materials radioactius, el Consell supervisa les condicions en què es duen a terme, tant des del punt de vista de la seguretat com en relació amb la protecció radiològica dels treballadors, del públic i del medi ambient.

Per a més informació sobre la supervisió i el control d’instal·lacions nuclears, pot consultar la secció: Seguretat nuclear > Supervisió i Control. Inspeccions.