CSN Protecció radiològica dels treballadors

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protecció radiològica dels treballadors

Protección radiológica de los trabajadores

Un dels principals objectius de la protecció radiològica consistix en la protecció dels treballadors exposats per motius professionals a les radiacions ionitzants, de tal manera que el nombre de persones exposades i la probabilitat que es produïsquen exposicions potencials siguen els mínims possibles i que les dosis individuals resultants d’estes exposicions també siguen les mínimes possibles i no sobrepassen els límits de dosis reglamentaris.

La vigilància operacional dels treballadors exposats es basa en els principis següents:

  1. Avaluació prèvia de les condicions laborals per a determinar la naturalesa i la magnitud del risc radiològic i assegurar l’aplicació del principi d’optimització.
  2. Classificació dels llocs de treball en diferents zones, tenint en compte l’avaluació de les dosis anuals previstes, el risc de dispersió de la contaminació i la probabilitat i magnitud d’exposicions potencials.
  3. Classificació dels treballadors exposats en diferents categories segons les seues condicions de treball.
  4. Aplicació de les normes i mesures de vigilància i control relatives a les diferents zones i a les distintes categories de treballadors exposats, incloent-hi si és el cas la vigilància individual.
  5. Vigilància sanitària.

El titular de la instal·lació ha d’establir les mesures de protecció aplicables per a previndre l’exposició, en funció dels riscos vinculats als treballs que impliquen exposició a les radiacions ionitzants. Igualment haurà d’informar els seus treballadors exposats abans d’iniciar la seua activitat sobre els riscos radiològics associats i les normes i procediments de protecció radiològica que han d’adoptar. També haurà de proporcionar-los formació abans de l’inici de l’activitat i periòdicament.

Les dosis rebudes pels treballadors exposats durant tota la vida laboral es registren en l’historial dosimètric individual, que es mantindrà degudament actualitzat i estarà a disposició del mateix treballador.