CSN Transport de material radioactiu

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Transport de material radioactiu

Transporte de material radiactivo

Les diverses aplicacions del material radioactiu, en el camp mèdic, industrial i nuclear, requerixen el seu transport des dels subministradors a les instal·lacions usuàries i, posteriorment, dels residus radioactius generats per estes fins als centres de tractament.

L’enviament de materials nuclears i radioactius representa al voltant del 2% dels trasllats internacionals de mercaderies perilloses. La major part d’estos contenen xicotetes quantitats de materials radioactius que s’usen amb fins de diagnòstic mèdic, en certes aplicacions industrials o amb fins d’investigació. Altres enviaments corresponen a fonts radioactives de gran activitat utilitzades fonamentalment en la teràpia contra el càncer.

Els transports es fan principalment per via aèria, sobretot per al material radioactiu usat en aplicacions mèdiques, ja que este, per la seua naturalesa, patix un decaïment radioactiu ràpid i, en conseqüència, ha de ser enviat de manera urgent. Posteriorment, fins a la seua destinació final en els centres hospitalaris o de diagnòstic, estos materials, que van en embalatges de dimensió reduïda, són transportats per carretera.

El transport marítim és utilitzat per a traslladar a llargues distàncies grans quantitats de material, normalment associades al cicle de combustible nuclear (minerals, concentrats, hexafluorur d’urani, combustible nuclear, etc.).

Una rigorosa estructura reguladora i de control en el transport, acordada i seguida a nivell nacional i internacional, assegura els usos beneficiosos dels materials radioactius amb un nivell apropiat de protecció i seguretat per a les persones, les propietats i el medi ambient. Les funcions del Consell de Seguretat Nuclear inclouen, a més, la remissió d’informes de seguretat al Ministeri d’Indústria per a l’aprovació dels volums de transport i per a l’autorització de les expedicions, així com el control i la inspecció en els aspectes de seguretat nuclear i protecció radiològica de totes les activitats relacionades amb el transport de material radioactiu.

Per a més informació sobre transport de material nuclear, pot consultar la secció
Seguretat nuclear > Transport de materials nuclears