CSN Relacions amb altres institucions

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Relacions amb altres institucions

Información a instituciones

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), per a desenvolupar les seues funcions millor i més eficaçment, manté relacions de col·laboració i assessorament amb totes les institucions de l’Estat central, autonòmic i local, així com amb associacions i organitzacions professionals, sindicals i no governamentals, relacionades amb les seues àrees d’activitat.

Per a estos temes, que són d’interés comú per al CSN i determinats ministeris, comunitats autònomes o altres entitats públiques, es constituïxen grups o comissions mixtes de treball, bé com a conseqüència de la firma de convenis de col·laboració o fora de l’àmbit d’estos convenis.