CSN Relacions amb Les Corts

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Relacions amb Les Corts

Relaciones con Las Cortes

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha de mantindre informat el Govern, així com el Congrés dels Diputats i el Senat, de qualsevol succés que afecte la seguretat nuclear i la protecció radiològica.

Per la seua banda, correspon al Parlament espanyol exercir un control continuat sobre l’acció del CSN; amb este objectiu, l’organisme regulador ha de respondre totes les preguntes que se li formulen, bé sobre el contingut de l’informe anual o bé sobre aspectes concrets relacionats amb qualsevol matèria en què el CSN tinga competència.

Les relacions amb les Corts es canalitzen a través de la  Ponencia encarregada de les relacions amb el Consell de Seguretat Nuclear, integrada en la Comissió d'Industria.