CSN Supervisió i control. Inspeccions

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Supervisió i control. Inspeccions

Supervisión y control. Inspecciones

La supervisió i el control del funcionament de les instal·lacions nuclears es duen a terme a través de diversos mecanismes. El més directe es basa en les inspeccions que fa el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), més de cent a l’any, que van orientades a comprovar el compliment dels requisits específics de seguretat nuclear i protecció radiològica.

Les inspeccions permeten obtindre la informació necessària per a verificar la conformitat amb la legislació vigent aplicable, les instruccions del Consell i les condicions específiques imposades en les autoritzacions, llicències o permisos reglamentaris. L’activitat inspectora la realitza una persona facultada i acreditada oficialment pel CSN per a esta funció. Els resultats de les inspeccions es reflectixen en un document únic anomenat Acta d’Inspecció.

A fi de fer un seguiment diari de l’activitat en les centrals nuclears i supervisar-ne el compliment amb els documents oficials d’explotació, el CSN manté una Inspecció Resident en cada una de les centrals nuclears.

En el cas de les centrals nuclears en funcionament, s’aplica el Sistema Integrat de Supervisió de les Centrals (SISC), que incorpora les inspeccions contingudes en el Programa Base d’Inspecció (PBI). Estes inspeccions són de control sistemàtic, mentre que les inspeccions addicionals o suplementàries motivades per qüestions concretes que s’hi han trobat són inspeccions de control eventual.

Per a altres instal·lacions nuclears s’apliquen sistemes integrats de supervisió equivalents, però adaptats a les seues característiques específiques, com és el cas de Juzbado o El Cabril, que també disposen dels seus propis PBI.

Les inspeccions del PBI, de caràcter biennal, versen sobre aspectes com ara modificacions de disseny, bases de disseny de components, compliment de requisits de vigilància, experiència operativa, protecció davant de condicions meteorològiques severes i inundacions, protecció contra incendis, albelló final de calor, formació del personal, inspecció en servici, gestió del manteniment, programes de vigilància radiològica ambiental, gestió de residus, planificació de recàrregues, vigilància radiològica de treballadors, instrumentació de protecció radiològica, resposta a emergències, inspeccions relacionades amb la protecció física de la instal·lació, etc.

Així mateix, forma part del procés de supervisió i control efectuat pel CSN el seguiment dels successos notificables ocorreguts en les centrals nuclears, a través del denominat Panell de Revisió d’Incidents (PRI), així com el seguiment de l’experiència operativa i la revisió d’informes periòdics remesos pels titulars en compliment de les condicions de la seua autorització, com a documents base per a la preparació de les inspeccions.

El CSN també supervisa les condicions en què es fan els transports de substàncies nuclears, així com els mateixos contenidors de combustible que s’utilitzen tant per al transport com per a l’emmagatzematge temporal individualitzat de material nuclear.

Per a més informació sobre la supervisió i el control d’instal·lacions radioactives, entitats de servici i altres activitats, pot consultar la secció: Protecció Radiológica > Supervisió i Control. Inspeccions