CSN Vigilància radiològica de materials metàl•lics i Megaport

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Vigilància radiològica de materials metàl•lics i Megaport

Instalaciones no reguladas

El 2 de novembre de 1999 el Ministeri d’Indústria, el de Foment, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), l’Empresa Nacional de Residus Radioactius (Enresa), la Unió d’Empreses Siderúrgiques (Unesid) i la Federació Espanyola de la Recuperació (FER) van firmar el Protocol de col·laboració sobre la vigilància radiològica dels materials metàl·lics, al qual posteriorment es van adherir l’any 2000 la Federació Minerometal·lúrgica de Comissions Obreres i la Federació Estatal del Metall, Construcció i Afins de la Unió General de Treballadors; el 2002 l’Associació Espanyola de Refinadors d’Alumini, la Unió Nacional d’Indústries del Coure i la Unió d’Indústries del Plom, i, més recentment, al novembre de 2003, la Federació Espanyola d’Associacions de Fonedors.

Este protocol constituïx el marc de referència per a la vigilància radiològica dels metalls destinats al reciclatge a Espanya. S’hi establixen una sèrie de compromisos i actuacions que han de dur a terme cada una de les parts firmants, a fi de garantir la vigilància radiològica dels materials metàl·lics i la gestió dels materials radioactius que siguen detectats o que es puguen generar com a conseqüència d’un accident.

L’experiència ha permés comprovar la utilitat d’este protocol com a instrument, no sols per a detectar el material radioactiu que puga estar present entre les ferralles que es reciclen, prevenint els consegüents riscos que açò representa, sinó per a aconseguir també que, fins i tot en el cas que es produïsca la fusió d’una font radioactiva, s’evite que la contaminació s’estenga a l’exterior de la instal·lació. Així mateix, el fet de comptar amb uns procediments d’actuació prèviament establits permet l’inici automàtic de les actuacions, una millor coordinació entre les entitats implicades i una reducció dels residus radioactius a gestionar i del termini de recuperació de la planta.

El protocol d’actuació en cas de detecció de moviment inadvertit o tràfic il·lícit de material radioactiu en ports d’interés general (Protocol Megaport) és un document firmat l’any 2010 entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Secretaria d’Estat de Seguretat, la Secretaria d’Estat de Transports, la Secretaria d’Estat d’Energia, el CSN i l’Empresa Nacional de Residus Radioactius. El seu objectiu és establir les actuacions que cal seguir en cas de detecció de moviment inadvertit o tràfic il·lícit de material radioactiu en ports d’interés general a Espanya, a fi de reubicar-lo i gestionar-lo en les degudes condicions de seguretat física i protecció radiològica, així com facilitar l’adopció de les mesures complementàries que siguen pertinents en cada situació per part de cada una de les autoritats competents i dels diversos agents identificats.

En tot cas, sempre que aparega material radioactiu en els ports en què s’aplica este protocol, són necessàries tres actuacions bàsiques, una vegada confirmada l’existència de material radioactiu:

i. Aïllament de l’embalum on es trobe el material radioactiu detectat.
ii. Anàlisi detallada per a la presa de decisions sobre actuacions posteriors.
iii. Identificació i entrega del material a l’agent encarregat de la gestió segura dels residus radioactius, d’acord amb la normativa nacional i internacional.