CSN CSN

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

CSN

CSN - HOME

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) és l'únic organisme competent a Espanya en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica. És un ens de dret públic, independent de l'Administració general de l'Estat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que es regeix pel seu Estatut i ret comptes al Congrés dels Diputats i al Senat.

La missió del CSN és protegir els treballadors, la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants; aconsegueix que les instal·lacions nuclears i radioactives siguin operades pels titulars de forma segura i estableix les mesures de prevenció i correcció davant d'emergències radiològiques, sigui quin sigui el seu origen.