CSN Seguretat nuclear

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Seguretat nuclear

Seguridad nuclear

La seguretat nuclear té per objectiu minimitzar els potencials riscos radiològics de les instal·lacions nuclears derivats de la manipulació i l'emmagatzematge de substàncies nuclears o de l'ús de l'energia nuclear per obtenir energia elèctrica, tant en circumstàncies normals com en cas d'incidents, amb la finalitat d'assolir la protecció adequada dels treballadors, el públic i el medi ambient.

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), únic organisme competent a Espanya en aquesta matèria, estableix els principis, els criteris i la normativa que regulen la seguretat nuclear. La seva activitat reguladora comprèn totes les fases de la vida de les instal·lacions nuclears: ubicació, projecte, control i funcionament correcte, i desmantellament, incloses les activitats del cicle del combustible nuclear, que es duu a terme a Espanya.

La regulació de la seguretat nuclear determina l'emplaçament, el disseny, la construcció, l’operació i el desmantellament de totes les instal·lacions nuclears i es basa, fonamentalment, en l'aplicació pràctica del principi de defensa en profunditat, que consisteix en la interposició d'un conjunt de barreres físiques i administratives contra els riscos radiològics potencials. La regulació de la seguretat nuclear està orientada, així mateix, a prevenir incidents i a mitigar-ne les conseqüències en cas que es produeixin.

Per assolir i mantenir un nivell adequat de seguretat nuclear, el CSN exigeix, a més, als titulars de les instal·lacions la disponibilitat de personal qualificat degudament, un enfocament adequat en matèria de seguretat física i l'establiment d'una cultura de seguretat efectiva. De la mateixa manera, finança la recerca en temes operatius i de seguretat.

Tota la normativa sobre seguretat nuclear i protecció radiològica es troba a  CSN > Normativa.