CSN Batzorde Aholkularia

Edukira joan

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Batzorde Aholkularia

Comité asesor para la información y participación pública

Honako funtzioak dauzka herritarrak informatzeko eta herritarrek parte hartzeko batzorde aholkulariak:

  1. Gomendioak igortzea Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluari, gardentasuna bermatze eta hobetze asmoz.
  2. Herritarrak informa daitezen eta parte har dezaten sarbidea sustatzeko neurriak proposatzea Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluari, bere eskumeneko gaietan.

Batzorde aholkulariak igorritako gomendioak eta proposamenak ez dira lotesleak izango Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluarentzat. Batzorde aholkularia sei hiletik behin bilduko da gutxienez.

 

Acceso al área privada del Comité Asesor