CSN Funtzioak

Edukira joan

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Funtzioak

Funciones

Instalazio nuklearretako eta erradioaktiboetako funtzionamendua erregulatzen du

Funtzionamendu hori segurtasun irizpideei egokitzen zaiela bermatzeko.

Araudia eta arauak proposatzen ditu

Gobernuari bideratzen dizkio segurtasun nuklearrerako eta babes erradiologikorako beharrezkoak diren araudi proposamenak, eta nazioarteko legediari egokitzen dio nazio-legedia. Bestetik, nahitaez bete beharreko arauak idazteko ahalmena dauka; eta, une zehatz batean, instalazioetako jarduera berehala eten dezakete arau horiek.

Ingurumena zaintzen du

Espainia osoan zehar banatutako estazio automatikoen sarearen bidez neurtzen du CSNk erradioaktibitatea, eta atmosfera, lurra eta ibaietako zein itsasoko ura aztertzen duen laginketa sarea ere badauka.

Langileentzako lizentziak esleitzen ditu

Lizentziak aztertzen eta esleitzen dizkie instalazio nuklear eta erradioaktiboetan lan egiten duten pertsonei.

Instalazioetako proiektuen berri ematen du

Instalazio nuklear eta erradioaktibo bat funtzionamenduan has dadila baimendu aurretik, xehetasunez aztertzen ditu proiektuak behar dituen zehaztapenak, eta horiek bete daitezela eskatzen du.

Laguntza teknikoa ematen du, larrialdi nuklearra edo erradioaktiboa gertatuz gero

CSNk edozein gertakari nuklearren edo erradiologikoren aurrean erantzuteko ahalmena dauka, eta, gainera, parte hartzen du istripu nuklearretarako larrialdi-planak egiteko orduan.

Langileen dosiak kontrolatzen ditu

Esposizioan dauden langileek jaso ditzaketen erradiazio dosiak zaintzen ditu, ezarritako mugak gaindi ez ditzaten.

Behartzeko ekintzak

Egokitzat jotako zigortzeko espedienteak abiaraz ditzake, bere eskumenen eremuaren baitan. Proportzionaltasun-printzipioari eta energia nuklearrari buruzko legean zehaztutako zirkunstantziei jarraiki mailakatuko dira zigorrak. Hiru maila ezarri ditu aipatu legeak: gehienezkoa, ertaina eta gutxienekoa.

Ikerketa planak egiten eta sustatzen ditu

Ikerketa planak sustatzen ditu, segurtasun nuklearreko eta babes erradiologikoko gaietan.

Iritzi publikoa eta Espainiako Gorteak informatzen ditu

CSNk kontu ematen du bere jardueren gainean, eta horien berri ematen die Diputatuen Kongresuari eta Senatuari, bai eta herritarrei ere, hainbat bitartekoren bidez.

Harremanak dauzka Estatuko Administrazioarekin

Kontseiluak lankidetza-harremanak dauzka estatu zentraleko, erkidegoetako eta tokiko erakunde ezberdinekin.

Harremanak dauzka antzeko beste erakunde batzuekin

Lankidetzan aritzen da, modu aktiboan, nazioarteko erakundeekin eta erregulatzaile homologoekin, akordioen, protokoloen eta hitzarmenen bitartez.