CSN CSN

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

CSN

CSN - HOME

O Consello de Seguridade Nuclear (CSN) é o único organismo competente en España en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica. É un ente de Dereito Público, independente da Administración Xeral do Estado, con personalidade xurídica e patrimonio propio, que se rexe polo seu Estatuto e rende contas ao Congreso dos Deputados e ao Senado.

A misión do CSN é protexer aos traballadores, a poboación e o medio ambiente dos efectos nocivos das radiacións ionizantes, conseguindo que as instalacións nucleares e radioactivas sexan operadas polos titulares de forma segura, e establecendo as medidas de prevención e corrección fronte a emerxencias radiolóxicas, calquera que sexa súa orixe.