CSN Información general

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Información general

EL CABRIL DATOS GENERALES

El centre d'emmagatzematge de residus radioactius sòlids de Sierra Albarrana (El Cabril) està situat a la província de Còrdova, al repeu de Sierra Albarrana, sistema muntanyenc de Sierra Morena dins del terme municipal d'Hornachuelos.

El Cabril és una instal·lació nuclear que disposa d'autorització d'explotació atorgada per Ordre del Ministeri d'Economia de 5 d'octubre de 2001, que la capacita per a l'emmagatzematge de residus radioactius de baixa i mitjana activitat. Per resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, de 21 de juliol de 2008, s'autoritza la modificació de disseny de la instal·lació a fi d'incorporar-hi unes cel·les d'emmagatzematge dissenyades específicament  per emmagatzemar-hi residus radioactius de molt baixa activitat, a la vegada que s'estableixen nous límits i condicions sobre seguretat nuclear i protecció radiològica associats a l'autorització d'explotació.

En la instal·lació es duen a terme operacions de recepció, tractament, condicionament i emmagatzematge definitiu en cel·les dels residus de baixa i mitjana activitat generats per les instal·lacions nuclears i radioactives de tot Espanya. Els residus són incorporats en matriu de formigó en bidons, generalment de 220 litres de capacitat, que es disposen a l'interior d'un contenidor, també de formigó, en el qual són, al seu torn, immobilitzats amb formigó. Els contenidors se situen en 28 cel·les d'emmagatzematge, distribuïdes en dues plataformes. Una vegada completada la capacitat d'aquestes cel·les, es recobreixen amb una sèrie de capes de terra i argila, a fi d'aconseguir-ne l'aïllament de la biosfera i la integració paisatgística.

Els residus de molt baixa activitat s'emmagatzemen en una tercera plataforma, autoritzada com a modificació de disseny el 2008. Aquesta plataforma té autorització per a quatre cel·les que s'aniran construint progressivament.

Per a més informació, es pot consultar el web d’Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A.).