CSN Centrals en desmantellament

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Centrals en desmantellament

Instalaciones en desmantelamiento

La fi de la vida útil d'una central nuclear per haver complert el seu període operatiu, o per haver-se donat qualsevol altra circumstància que faci inviable tècnicament o econòmicament continuar la seva operació, no significa la fi de les activitats que s’hi hagin de realitzar, sinó que marca l'inici d'una nova etapa denominada desmantellament.

El desmantellament d'una central nuclear es pot definir com el conjunt d'accions i processos, tant de caràcter tècnic com administratiu, que després de la seva retirada definitiva del servei s'encarrega d'eliminar progressivament la radioactivitat romanent que pugui romandre a les zones afectades per la seva antiga operació. És en el moment en què els riscos residuals de la central i del seu antic emplaçament s'hagin eliminat per complet, o bé hagin estat reduïts a un mínim acceptable, quan podrem referir-nos a la seva desclassificació com a instal·lació nuclear i a la seva clausura.

La central nuclear, una vegada clausurada, deixa d'estar sotmesa a un control regulador reglamentat. L'objectiu final del desmantellament de qualsevol central nuclear és assegurar que els usos que es puguin donar al seu antic emplaçament en el futur no comportin riscos radiològics inacceptables per a la població ni per al medi ambient en el seu conjunt. En el cas d'una central nuclear, les activitats de desmantellament són més complexes que en altres instal·lacions industrials en les quals quedin riscos romanents després de la finalització de la seva operació.

En el desmantellament i la clausura de les centrals nuclears, hi intervenen dos elements importants que exerceixen un paper decisiu en tota planificació de les activitats implicades: el treball en un entorn de radiacions ionitzants i la gestió final dels materials residuals que es generin.