CSN Contenidors d’emmagatzematge de combustible gastat

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Contenidors d’emmagatzematge de combustible gastat

Contenedores de almacenamiento de combustible nuclear gastado

Una vegada utilitzat en els reactors nuclears, el combustible nuclear s'emmagatzema a les piscines de les centrals nuclears per al decaïment de la seva activitat i el seu refredament. Posteriorment, el combustible nuclear gastat pot ser emmagatzemat en sec fins a la seva gestió definitiva en contenidors d'emmagatzematge o contenidors d'emmagatzematge i transport, denominats aquests últims de doble propòsit.

Aquests sistemes d'emmagatzematge estan compostos per un conjunt d'elements que garanteixen l'emmagatzematge segur del combustible gastat. El seu disseny es basa a garantir el compliment de les funcions de seguretat establertes que exigeix la normativa: mantenir la subcriticitat i el confinament  del material i evitar-ne la degradació; el blindatge de la radiació gamma i neutrònica i l'evacuació de la calor residual originada per l'activitat radioactiva.

Aquests contenidors consten d'un vas cilíndric amb un sistema de tancament hermètic i al seu interior hi ha un bastidor on s'allotgen els elements combustibles. Depenent del tipus de combustible nuclear, el contenidor pot emmagatzemar entre 20 i 60 elements.

Els elements de combustible gastat que compleixen els requisits que estableix la llicència del contenidor (temps de refredament, cremat i grau d'enriquiment, entre altres paràmetres) poden ser emmagatzemats segons un pla de càrrega revisat i aprovat.

La normativa vigent defineix els requisits de seguretat nuclear i protecció radiològica per al disseny de contenidors de combustible gastat, estableix el contingut de la documentació que cal presentar per a la seva aprovació i garanteix la coordinació adequada entre els titulars en les fases del disseny o fabricació i d'ús dels contenidors, ja que els responsables poden ser diferents en cadascuna d'aquestes.

Per elaborar els informes preceptius previstos per a aquests processos de llicenciament, el CSN segueix la normativa pròpia, la del país d'origen de la tecnologia i la normativa internacional aplicable, com la de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), en la matèria d'emmagatzematge de combustible gastat i, en particular, de contenidors d'emmagatzematge de combustible gastat en sec.