CSN Control de fonts radioactives

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Control de fonts radioactives

CONTROL FUENTES RADIACTIVAS

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) fa el control i la inspecció periòdica, normalment anual, de les fonts radioactives de conformitat amb el que estableix el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.

D'altra banda, hi ha una normativa específica sobre el control de les fonts radioactives d'alta activitat i fonts òrfenes que estableix obligacions per al CSN en matèria de control sobre aquestes fonts, i identifica aquest organisme com a responsable de la creació i manteniment d'un inventari nacional de fonts radioactives d'alta activitat i dels seus posseïdors, així com l'establiment d'un sistema de seguiment i control de les transferències d'aquestes fonts des de la seva entrada al nostre país fins a la seva sortida, al final de la seva vida útil, o el seu emmagatzematge com a residu radioactiu en una instal·lació autoritzada.

Per a la gestió dels inventaris esmentats i el seguiment de les transferències, s'ha d’enviar al CSN un full inventari normalitzat cada vegada que es produeix l'entrada d'una font nova i posteriorment quan canvia en la seva localització. La norma inclou, així mateix, requisits destinats a comprovar periòdicament la situació i l’estat de les fonts per prevenir i evitar qualsevol situació de pèrdua, sostracció o trasllat no autoritzat d’aquestes.