CSN Accions transfrontereres en cas d’accident

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Accions transfrontereres en cas d’accident

Acciones transfonterizas en caso de accidente

Les situacions que deriven d'un accident radiològic poden afectar altres països. Fins i tot si un accident no té efectes transfronterers perjudicials, és important que sigui comunicat tan aviat com sigui possible per prevenir una possible evolució desfavorable. D'aquesta manera, en situacions d'emergència el flux efectiu i ràpid de la informació juga un paper essencial en la gestió de la situació. En aquest sentit Espanya ha ratificat diferents acords internacionals:

•  La Convenció sobre la ràpida notificació d'accidents nuclears (OIEA).
Té per objecte proporcionar informació relativa a accidents nuclears tan aviat com sigui possible amb la finalitat de minimitzar-ne les conseqüències radiològiques transfrontereres. En cas d'un accident, cada Estat membre signatari de la convenció es compromet a proporcionar la informació relativa al desenvolupament de l'accident a l'OIEA, i aquest n’informa immediatament tots els Estats membres.

•  La Convenció sobre assistència mútua en cas d'accident nuclear o emergència radiològica (OIEA).
Mitjançant aquesta Convenció, els Estats membres signataris es comprometen a cooperar entre si i amb l'OIEA per facilitar assistència en cas d'accident nuclear o emergència radiològica. Aquesta assistència té per objecte reduir al mínim les conseqüències radiològiques, protegir la vida de les persones, les propietats i el medi ambient dels efectes nocius dels alliberaments radioactius.

•  Intercanvi urgent d'informació radiològica de la Comissió Europea (ECURIE-UE).
La Unió Europea va decidir, arran de l'accident de Txernòbil, desplegar un acord entre els països membres per a l’intercanvi ràpid d'informació radiològica en cas d'emergència. Mitjançant aquest els Estats estan obligats a informar la UE quan decideixin prendre mesures d'ampli abast per protegir el públic en cas d'una emergència radiològica.

D'altra banda, els últims anys, i a la vista de les grans diferències entre els plans d'emergència dels diferents països, s'han fet esforços per intentar unificar, homogeneïtzar i fer compatibles les mesures de protecció en països veïns potencialment afectats pel mateix accident nuclear o radiològic. En aquest sentit les organitzacions HERCA (Associació Europea d'Organismes Reguladors en Protecció Radiològica) i WENRA (Associació d'Organismes Reguladors Occidentals en Seguretat Nuclear) han desplegat un protocol d'actuació per homogeneïtzar la resposta de diferents països davant la mateixa emergència. Aquest protocol estableix criteris i mesures d'homogeneïtzació en tot tipus d'escenaris d'accident, inclosos aquells molt greus dels quals no es tingui informació en els primers moments del succés.