CSN Què és una emergència nuclear

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què és una emergència nuclear

¿Qué es una emergencia nuclear?

Una emergència nuclear és l'estat que pot declarar l'autoritat competent quan un esdeveniment en una central nuclear en pertorba el funcionament normal, fins al punt que pot arribar a ocasionar un accident en el qual fallin els sistemes de protecció del reactor, es produeixin errors d'operació en la instal·lació o hi hagi la possibilitat d'assolir nivells anormals d'exposició a radiacions ionitzants o de contaminació radioactiva dins o fora de l'emplaçament de la central.

Atès que la possibilitat d'accident mai no es pot eliminar del tot en les centrals nuclears, és necessari tenir plans de resposta a emergències nuclears que estableixin les actuacions que cal seguir per mitigar-ne i reduir-ne les conseqüències adverses sobre la població i el medi ambient. En cas de produir-se un accident, s'activen immediatament aquests plans d'emergència per donar una resposta adequada de les autoritats; i dels serveis públics i privats necessaris per garantir una protecció adequada de la població.

Des de l'activació dels plans, les autoritats responsables informen immediatament la població afectada sobre les dades de la situació d'emergència, sobre el comportament que s’ha d'adoptar i, en funció de la situació de què es tracti, sobre les mesures de protecció que s’han d'aplicar. La informació a la població s'efectua a través dels diversos mitjans disponibles: megafonia, emissores de ràdio i de televisió i altres. En cas d'emergència és important atendre només a fonts oficials, tractar de complir amb el que aquestes requereixen i conservar la calma i la serenitat.

Per al cas de les poblacions incloses a les zones de planificació d'emergències de les centrals nuclears, s'han editat fullets amb informació precisa sobre com s’ha d’actuar en cas d'emergència, particularitzats per a cada nucli de població. Aquests fullets els han editat conjuntament la Direcció General de Protecció Civil i Emergències i el Consell de Seguretat Nuclear.