CSN Què és una emergència radiològica

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què és una emergència radiològica

¿Qué es una emergencia radiológica?

Una emergència radiològica és l'estat que pot declarar l'autoritat competent quan un esdeveniment en una instal·lació diferent d'una central nuclear en pertorba el funcionament normal fins al punt que es pot arribar a originar un accident amb conseqüències per a la instal·lació, els seus treballadors, la població o el medi ambient.

Les emergències en instal·lacions radioactives normalment tenen conseqüències de menor escala que les nuclears, ja que tant l'inventari de productes radioactius com la seva activitat, són bastant menors que en les centrals nuclears. Hi ha una diversitat molt àmplia d'instal·lacions que manegen aquest tipus de substàncies:

• Instal·lacions d'emmagatzematge de combustible nuclear gastat (o bé centralitzat o individualitzat, temporal o definitiu).

• Instal·lacions de fabricació de combustible nuclear.

• Instal·lacions nuclears en desmantellament.

• Instal·lacions d'emmagatzematge de residus radioactius.

• Instal·lacions radioactives (industrials, mèdiques, de recerca, docència i comercialització).

Les emergències radiològiques també comprenen les conegudes com a “activitats no regulades”. En aquestes, la presència indesitjada o inesperada de fonts radioactives que estan fora de control pot tenir conseqüències que requereixin la declaració d'una emergència radiològica. En són alguns exemples:

• La fusió accidental en acereries de fonts inadvertidament barrejades amb ferralla.

• Situacions en les quals es produeix un abocament radioactiu procedent d'una instal·lació estrangera, com un accident en un vaixell nuclear a les costes o als ports espanyols, o en localitzacions pròximes a aquests.

• Accidents en una instal·lació nuclear estrangera el núvol radioactiu de la qual podria arribar al territori nacional.

També hi ha successos excepcionals, que donen lloc a la declaració d'emergències radiològiques, que tenen l’origen en activitats il·lícites la intenció de les quals és provocar dany a les persones o béns, com per exemple la utilització dels anomenats “dispositius improvisats de dispersió radioactiva”, també coneguts com a “bombes brutes”. Aquests artefactes tenen per objecte produir (per exemple mitjançant un explosiu) l'alliberament i la dispersió de quantitats elevades de substàncies radioactives.