CSN Protecció radiològica davant de la radiació natural

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protecció radiològica davant de la radiació natural

Radiación natural

L'exposició dels éssers humans a les fonts naturals de radiació és una característica contínua i inevitable de la vida a la terra. Per a la majoria de les persones aquesta exposició excedeix a totes les que es deuen a fonts artificials combinades. Hi ha dos contribuents fonamentals a les exposicions a la radiació natural: la radiació còsmica que travessa l'atmosfera terrestre i la radiació terrestre, procedent dels elements radioactius que es troben a l'escorça de la Terra des de la seva formació.

Els isòtops radioactius són ubics en el medi ambient. Es troben al sòl, a l'aigua, a l'aire, en els aliments, en els materials de construcció i en el nostre propi cos. De tots aquests, el radó (Rn), un gas procedent de la desintegració del radi-226, representa la principal contribució a la dosi deguda a la radiació natural. A més, les exposicions a les fonts de radiació natural es poden modificar per l'acció humana (com la mineria o la construcció).

Moltes persones també poden estar exposades a nivells elevats de radiació natural en els seus llocs de treball. Un exemple d'això són els treballadors de les mines subterrànies, els de processament de minerals i la tripulació d'aeronaus.

A Espanya l'exposició a la radiació natural deguda a pràctiques laborals està regulada pel Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. En desplegament d'aquest reglament, el Consell de Seguretat Nuclear, ha emès una instrucció i diverses guies de seguretat. Aquestes inclouen, a més, recomanacions per limitar l'exposició a la radiació natural, en particular al radó en els habitatges.