CSN Funcions

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Funcions

Funciones

Regula el funcionament de les instal·lacions nuclears i radioactives

Per garantir que aquest s'ajusti als criteris de seguretat.

Proposa reglamentació i normativa

Adreça al Govern les propostes de reglamentació necessàries en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica, a més d'adequar la legislació nacional a la internacional, i té capacitat per dictar normes de compliment obligat, que poden determinar, en un moment donat, el cessament immediat de l'activitat de les instal·lacions.

Vigila el medi ambient 

El CSN mesura la radioactivitat ambiental mitjançant una xarxa d'estacions automàtiques repartides per tot Espanya i disposa d’una altra xarxa de mostreig que analitza l'atmosfera, el medi terrestre i les aigües dels rius i del mar.

Concedeix llicències de personal

Examina i concedeix llicències a les persones que operen a les instal·lacions nuclears i radioactives.

Informa sobre projectes d'instal·lacions

Abans d'autoritzar que una instal·lació nuclear i radioactiva entri en funcionament, analitza minuciosament les especificacions que el projecte requereix i n'exigeix el compliment.

Proporciona suport tècnic en cas d'emergència nuclear o radioactiva

El CSN  disposa de capacitat de resposta davant qualsevol incident nuclear o radiològic i a més participa en l'elaboració dels plans d'emergència per a accidents nuclears.

Controla les dosis dels treballadors

Vigila les dosis de radiació que puguin rebre els treballadors exposats perquè no superin els límits establerts.

Accions coercitives

Pot proposar l'obertura dels expedients sancionadors que consideri pertinents en l'àmbit de les seves competències. Les sancions s’han de graduar tenint en compte els principis de proporcionalitat i les circumstàncies que especifica la Llei d'energia nuclear, que estableix tres nivells: màxim, mitjà i mínim.

Realitza i promou plans de recerca

Fomenta plans de recerca en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica.

Informa l'opinió pública i les Corts

El CSN ret comptes de les seves activitats i n’informa el Congrés dels Diputats i el Senat, així com els ciutadans a través de diferents canals.

Manté relacions amb l'Administració de l'Estat

El Consell manté relacions de col·laboració amb les diferents institucions de l'Estat central, autonòmic i local.

Manté relacions amb altres organismes similars

Col·labora activament amb organismes internacionals i reguladors homòlegs mitjançant acords, protocols o convenis.