CSN Raigs X mèdics

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Raigs X mèdics

Rayos X médicos

Les instal·lacions de raigs X de diagnòstic mèdic fan servir les radiacions ionitzants amb finalitats beneficioses per a les persones, i busquen ocasionar-los el mínim impacte radiològic. Per reduir aquest impacte a valors acceptables, s'han d'aplicar en les instal·lacions criteris i mesures de seguretat i protecció radiològica en les fases següents:

• En el disseny, fabricació i funcionament correcte dels equips de raigs X.

• En la instal·lació, dissenyant correctament les sales, la seva distribució, blindatges i en l'establiment de programes de protecció radiològica i garantia de qualitat, orientats a reduir les exposicions i optimitzar cadascun dels aspectes de la pràctica radiològica de manera que s'obtingui el nombre d'imatges imprescindibles de la qualitat necessària amb les dosis tan baixes com sigui possible.

• Durant el funcionament, tenint en compte la protecció de tot el personal, utilitzant adequadament els equips, optimitzant els mètodes de treball i efectuant verificacions periòdiques tant dels equips com de la instal·lació.

En la regulació de les instal·lacions de raigs X de diagnòstic mèdic s'estableix un règim de declaració i inscripció registral diferent del sistema d'autoritzacions requerit per a la resta d'instal·lacions radioactives.