CSN Mineria d’urani

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Mineria d’urani

MINERIA URANIO

Les tasques de recerca minera i d'extracció de mineral en zones amb recursos minerals d'urani, així com la restauració d'antigues mines esgotades, poden donar lloc a riscos radiològics per als treballadors, la població i el medi ambient. Els permisos per a aquestes activitats són concedits pels organismes competents de les diferents comunitats autònomes on es duen a terme aquestes activitats.

Aquestes concessions o autoritzacions es concedeixen després d'un informe previ del Consell de Seguretat Nuclear en el qual s'estableixen els criteris radiològics d'aplicació obligada durant la vigència de cada permís de recerca o concessió d'explotació.