CSN Relaciones internacionales

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Relaciones internacionales

Relaciones Internacionales

La política i l'estratègia internacionals del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) persegueixen mantenir relacions oficials amb organismes similars estrangers, participar en organitzacions internacionals amb competències en seguretat nuclear i protecció radiològica, així com assessorar el Govern espanyol sobre els seus compromisos en aquestes matèries amb altres països i entitats.

Aquestes funcions es tradueixen en activitats tècniques i institucionals que es desenvolupen en dos àmbits diferents: el multilateral, a través d'organismes, institucions i fòrums internacionals; i el bilateral, a través d'acords de cooperació tècnica i col·laboració amb institucions homòlogues.

El CSN, tenint en compte les competències que li són pròpies, participa en el compliment d'Espanya amb els compromisos contrets mitjançant la seva adhesió a diverses convencions de les quals és part.

L'activitat internacional primordial en l'àmbit de les relacions multilaterals està constituïda per la participació del CSN en els òrgans de govern, comitès assessors i grups de treball tècnic de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), la Unió Europea i l'Agència d'Energia Nuclear (OCDE/NEA).

Paral·lelament, el CSN participa en associacions formades per institucions homòlogues. En aquest marc s'intercanvien pràctiques i polítiques reguladores i s'estudien noves iniciatives. Concretament, el CSN participa activament en els treballs de l'Associació Internacional de Reguladors Nuclears (INRA), l'Associació de Reguladors Nuclears Europeus (WENRA), el Fòrum Iberoamericà d'Organismes Reguladors Radiològics i Nuclears, l'Associació Europea d'Autoritats competents en Protecció Radiològica (HERCA) i l'Associació de Reguladors Europeus en Seguretat Física Nuclear (ENSRA).