CSN Pla estratègic

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Pla estratègic

Plan Estratégico

La missió del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) és protegir els treballadors, la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants; aconsegueix que les instal·lacions nuclears i radioactives siguin operades pels titulars de forma segura i estableix les mesures de prevenció i correcció davant d'emergències nuclears i radiològiques, sigui quin sigui el seu origen.

El Pla estratègic del CSN descriu la forma en la qual el Consell ha previst complir amb la seva missió, defineix els objectius buscats, els instruments per assolir-los i la forma de mesurar-ne el compliment. Es desenvolupa en plans anuals.

La seguretat és l'objectiu fonamental del CSN i, encara que n’hi hagi d’altres, tots queden subordinats a aquest: credibilitat i confiança, eficàcia i eficiència, transparència i neutralitat i independència.