CSN Protecció física d’instal·lacions i material radioactiu

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protecció física d’instal·lacions i material radioactiu

Protección Física

Les fonts radioactives segellades es classifiquen en cinc categories segons la seva perillositat, en què la categoria 1 és la més perillosa per a la salut humana i la 5 la menys perillosa. Les fonts de les categories 1, 2 i 3 formen el conjunt de fonts radioactives segellades d'alta activitat.

La normativa estableix que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha de crear i mantenir un inventari nacional de fonts radioactives d'alta activitat i els seus posseïdors, així com establir un sistema de seguiment i control de les transferències d'aquestes fonts des de la seva entrada al nostre país fins a la seva sortida, al final de la seva vida útil, o el seu emmagatzematge com a residu radioactiu en una instal·lació autoritzada.

Addicionalment, les fonts d'alta activitat, en les instal·lacions en les quals es produeixin, es processin, es manipulin, s’utilitzin o s’emmagatzemin, hauran de disposar d'un sistema de protecció física, de conformitat amb l'avaluació vigent de l'amenaça, l'incentiu relatiu de les fonts radioactives, la naturalesa d'aquestes i les conseqüències previsibles que derivin de la retirada no autoritzada d’aquestes o d'actes de sabotatge.

El Consell de Seguretat Nuclear, en matèria de protecció física de les instal·lacions i material radioactiu té competències en l'avaluació, la inspecció i el control de les activitats, l'elaboració i l’aprovació de normativa, la col·laboració i l’assessoria a altres autoritats competents, així com la iniciació de procediments sancionadors.