CSN Entitats de servei

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Entitats de servei

Entidades de Servicios

Sota la denominació d'entitats de servei s'inclouen aquelles organitzacions o empreses que donen suport o assessorament tècnic en aspectes relacionats amb la protecció radiològica als titulars de les instal·lacions nuclears i radioactives o de les instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic.

La legislació espanyola en matèria de protecció radiològica preveu tres tipus d'entitats de servei:

•    Serveis de dosimetria personal.

•    Serveis de protecció radiològica.

•    Unitats tècniques de protecció radiològica.

Com a fet destacable cal indicar que aquestes entitats de servei són autoritzades directament pel Consell de Seguretat Nuclear que, així mateix, és responsable de controlar-les i inspeccionar-les, com a part de les funcions que té assignades.