CSN Protecció radiològica del públic i del medi ambient

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protecció radiològica del públic i del medi ambient

Protección Radiológica del público y del medio ambiente

La protecció radiològica del públic i del medi ambient té per objecte controlar el risc degut a la presència de radioactivitat en el medi ambient, tant d'origen natural com derivada de l'operació de les instal·lacions nuclears i radioactives. La radioactivitat ambiental té el seu origen en la mateixa naturalesa, encara que durant les últimes dècades els seus nivells s'han incrementat per l'activitat humana. Entre les causes destaquen les proves nuclears atmosfèriques realitzades els anys cinquanta i seixanta, els abocaments controlats de les instal·lacions nuclears i radioactives i alguns accidents.

Entre les missions encomanades al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) hi ha la de supervisar les mesures de protecció radiològica del públic i del medi ambient, així com controlar i vigilar:

  • Les descàrregues de materials radioactius a l'exterior de les instal·lacions nuclears i radioactives, així com la seva incidència particular o acumulativa a la seva zona d'influència, i estimar-ne l’impacte radiològic i el de les activitats que impliquin l'ús de radiacions ionitzants.
  • La qualitat radiològica del medi ambient en tot el territori nacional, en compliment de les obligacions internacionals d'Espanya en aquesta matèria, i col·laborar amb les autoritats competents en els aspectes de vigilància radiològica ambiental.

El CSN duu a terme aquest control mitjançant l'avaluació de les dades enviades pels titulars en els informes periòdics d'explotació i altres informes i mitjançant la realització d'inspeccions a les instal·lacions i activitats amb radiacions ionitzants. A més, disposa dels seus propis programes de vigilància radiològica ambiental.