CSN Relacions amb altres institucions

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Relacions amb altres institucions

Información a instituciones

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), per al millor i més eficaç desenvolupament de les seves funcions, manté relacions de col·laboració i assessorament amb totes les institucions de l'Estat central, autonòmic i local i amb associacions i organitzacions professionals, sindicals i no governamentals, relacionades amb les seves àrees d'activitat.

Per a aquests temes que són d'interès comú per al CSN i determinats ministeris, comunitats autònomes o altres entitats públiques, es constitueixen grups o comissions mixtes de treball, o bé com a conseqüència de la signatura de convenis de col·laboració o fora de l'àmbit d'aquests convenis.